Edwar dan kades se-kabawetan

Edwar samsi dan kade kabawetan

Edwar Samsi, S.IP, MM berfoto bersama dengan Kades se-Kabawetan (Foto: Dok. Edwar/PROGRES.ID)

Jaga Cagar Budaya